BIAŁORUŚ BEZ WIZ

GRODNO – KANAŁ AUGUSTOWSKI – FESTIWAL KULTUR NARODOWYCH

WIOSNA 2021 – TERMINY DO USTALENIA

1. dzień

Wyjazd z Kraśnika z dworca autobusowego o godz. 02.00. Przejazd przez Polskę na granicę w Kuźnicy Białostockiej. Odprawa graniczna. Przejazd do Grodna.

Zwiedzanie miasta zaczynamy od muzeum „Grodzieńskie Bramy”.

Makieta miasta Grodna w ekspozycji „Grodzieńskie Bramy” wykonana została w granicach miasta wg stanu w XVIII w., ale na makiecie pokazano nie rekonstrukcję przedstawiającą jeden wybrany moment, lecz zebrano najlepsze przykłady budynków z różnych epok, które pozwalają zapoznać z całą historią grodzieńskiej architektury. Dzięki oryginalnemu przedstawieniu scenerii światło-dźwięk w ciągu 20 minut możemy poznać historię miasta Grodna i historię jego architektury z różnych epok.

Zwiedzanie Grodna. Stary zamek – rezydencja Wielkiego księcia litewskiego Witolda, a w późniejszym okresie także króla Rzeczypospolitej Polskiej, Stefana Batorego. Nowy Zamek – rezydencja Augusta III. W Grodnie odbywał się co trzeci Sejm Rzeczypospolitej. W latach panowania Stefana Batorego w Grodnie mieściła się rezydencja królewska i druga stolica Rzeczypospolitej. Tutaj odbył się tak zwany „Niemy Sejm” z 1793 roku, podczas którego podpisano II rozbiór Rzeczypospolitej. Ponadto, w 1795 roku w Nowym Zamku ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski podpisał akt abdykacji. Wieża straży pożarnej, gdzie na co dzień gra trębacz. Pałac Chreptowiczów, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Religii. Batorówka, Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego, pałac Sanguszek, kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, cerkiew Świętych Borysa i Gleba. Сzęśc miasta, która nazywa się «Gorodnica». Pałac hrabiego Walickego, muzyczna szkoła („krzywa oficyna”), budynek lamusa 18 wieku, najstarszy teatr na terenach Białorusi, zbudowany w 1775 roku, zabudowy pałacowe na placu Tyzenhauza itd. Dom, w którym mieszkała słynna pisarka Zofia Nałkowska. Zwiedzanie Muzeum Literackiego Zofii Nałkowskiej. Dom Elizy Orzeszkowej. Zwiedzanie Muzeum E. Orzeszkowej.

Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

2. dzień

Śniadanie. Cały dzień poświęcony na festiwal i samodzielne zwiedzanie miasta.

Festiwal Kultur Narodowych w Grodnie

Festiwal Kultur Narodowych tradycyjnie łączy wszystkie mniejszości narodowe, zamieszkałe na terenie Białorusi. Całe centrum miasta i jego okolica staną się jednym wielkim narodowym „domem dla każdego”. Wszystkie społeczności zamieszkujące na Białorusi zaprezentują swój własny „dom”. Będzie to niezwykłe wydarzenie, ale pozostanie formą festiwalu – z międzynarodowym duchem. Goście festiwalu będą mogli odwiedzić krajowe domy, aby spróbować narodowych potraw i zapoznać się z różnorodnymi kulturami.

Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

3. dzień

Śniadanie i przejazd do Bohatyrowiczów.

Bohatyrowicze – wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością Elizy Orzeszkowej, mogiła Jana i Cecylii, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrowiczów. E. Orzeszkowa wykorzystała miejscową legendę w swojej powieści „Nad Niemnem”. Miejsce to okoliczni mieszkańcy uważają za święte.

Następnie zwiedzanie:

Twierdza Grodzieńska Fort nr 2. – fort ten znajduje się w pobliżu ruchliwej autostrady Grodno – Świack – Sopoćkinie – Kanał Augustowski. Jest to jeden z najbardziej znanych fortów Twierdzy Grodzieńskiej. Zbudowano go, jak i pozostałe forty, w latach 1913-1915. W czasie szturmu fortów w 1915 r. przez wojska niemieckie ten odcinek obrony zajmował tylko jeden batalion Zadońskiego pułku piechoty. W czasie II wojny światowej teren fortu był wykorzystany przez nazistów jako miejsce masowych egzekucji cywilów i jeńców wojennych. Na terenie fortu w okresie powojennym postawiono pomnik – krzyż, a także płytę pamiątkową z nazwiskami rozstrzelanych tu zakładników cywilnych z Grodna i pobliskiego Lipska.

Sopoćkinie – nazwa według legendy pochodzi od imienia niejakiego pana Sopoćko, któremu w 1513 r. król Zygmunt Stary podarował tę ziemie. Jedną z głównych atrakcji miasteczka jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Muzeum Pisanek z Sopoćkina. Krawędzi Sopoćkina od dawna słynie z tradycji malowania jajek. W 2014 roku lokalna obrzędowość została włączona do Państwowego lista historyczno-kulturowych wartości Republiki Białoruś jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Turyści będą mogli dotknąć tajemnicy malarstwa „Pisanek z Sopoćkina”, biorąc udział w warsztatach, które poprowadzą pracownicy kulturalno-turystycznego centrum

z Sopockina. Tak samo w centrum turyści będą mogli odwiedzić muzeum-pokój o nazwie „Chłopska chata”.

Muzeum makiet znanych zabytków Grodna i okolic. W muzeum znajduje się kilkadziesiąt miniaturek zabytków regionu. Są one wykonane z ceramiki. W ekspozycji można zobaczyć Кatedrę Świętego Franciszka Ksawerego (Grodno), Cerkiew Borysa i Gleba na Kołoży (Grodno), Wieżę straży pożarnej (Grodno), miniatury kultowych obiektów regionu. Na przykład, kościół Wniebowzięcia NMP z Sopoćkina, kościół Trójcy z miasteczka Indura, drewniane świątynie z wiosek Przewałka, Lasza, Porzecze.

Przejazd nad Kanał Augustowski.

Kanał Augustowski – unikatowy obiekt, pomnik historii i kultury XIX wieku. Długość kanału wynosi 101,2 km, w tym 23 km znajduje się na terenie Białorusi. Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO.

Śluza żeglugowa „Dąbrówka”. Budową śluzy w ll. 1825-1829 kierował kapitan inż. J. Arnold. Brzegi śluzy łączy most zwodowy, który jest napędzany, jak i w dawnych czasach, ręcznie.

Rejs statkiem.

Na Kanale Augustowskim turystów czeka obiad w jednym z dworów! Gościnni gospodarze będą oczekiwać naszej wizyty i zaproszą nas na obiad z daniami prawdziwej kuchni białoruskiej.

Nocleg w hotelu w pobliżu granicy.

4. dzień

Śniadanie. Odprawa graniczna. Przejazd szlakiem tatarskim przez Kruszyniany i Supraśl. Czas wolny na obiad we własnym zakresie. Powrót do Kraśnika w godzinach wieczornych.

CENA: 980 ZŁ

Cena zawiera:

transport autokarowy;

ubezpieczenie KL i NNW (medyczne białoruskie);

3 noclegi;

3 śniadania;

• 2 obiadokolacje (w tym 1 obiadokolacja z muzyką i tańcami);

1 obiad;

wycieczki lokalne (2 dni) z przewodnikem;

dokumenty do wjazdu bez wizy;

bilety wstępu do atrakcji: Muzeum „Grodzieńskie Bramy”, Dom Muzeum Elizy Orzeszkowej, Muzeum Zofii Nałkowskiej, Muzeum makietów w Sopoćkinie, Muzeum Pisanek z Sopoćkina, rejs statkiem.

Cena nie zawiera:

wydatków własnych;

posiłków nie wymienionych w programie.

*** Wszystkie ceny mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu lub spadku kursu walut.

Do wyjazdu niezbędny jest ważny paszport, min. 6 msc od daty zakończenia imprezy.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie – decyduje o tym przewodnik lokalny.

_