Projekt unijny

Informacje o projekcie

Firma APPIA Biuro Podróży i Usług Wioletta Romańska Sp. J. realizuje projekt pt. „Wzrost efektywności energetycznej firmy Appia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie: 5.1, współfinansowanego ze środków europejskich.

Wartość projektu: 429 505,74 PLN

Cele i planowane efekty Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku biurowo-magazynowego Appia Biuro podróży i usług Wioletta Romańska sp. j. przy ulicy Kolejowej 14 w Kraśniku. W projekcie zaplanowano modernizację c.o., ocieplenie dachu, wymianę luksferów, zastosowanie oświetlenia LED, wymianę bram, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i zmniejszenie inwazyjności działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, co przyczyni się pośrednio do wzrostu jego konkurencyjności.

Okres realizacji Projektu:

rozpoczęcie realizacji: 2019-03-01
zakończenie rzeczowe realizacji: 2019-09-30
zakończenie finansowe realizacji: 2019-09-30

Wartość Projektu ogółem:

429 505,74 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

341 405,31 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:

221 913,42 PLN