Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia TU Europa S.A.

Jesteśmy agentem firmy ubezpieczeniowej TU Europa S.A.
Oferujemy szeroki wybór różnego rodzaju ubezpieczeń turystycznych.

TRAVEL POLSKA

Ubezpieczenie dla osób podróżujących po Polsce i strefie przygranicznej krajów sąsiadujących z Polską (30 km od granicy) w celach: turystycznych, prywatnych, do pracy. Oferujemy cztery pakiety Standard, Standard Plus, VIP oraz The Best, dostępne są dla osób indywidualnych i grup. Zakres ubezpieczenia w każdym pakiecie jest rozszerzony o uprawianie turystyki kwalifikowanej.  Pakiet VIP oraz The Best zapewniają również ochronę podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka, np. w czasie jazdy na nartach. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o uprawianie sportów wyczynowych i ekstremalnych.

TRAVEL WORLD

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie choroby lub wypadku podczas podróży zagranicznej, kompleksową pomoc w podróży, wypłatę świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, ochronę w razie utraty lub uszkodzenia bagażu oraz ochronę na wypadek wyrządzenia nieumyślnych szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie zapewnia ochronę ochronę w zakresie chorób przewlekłych bez dopłat.

TRAVEL WORLD DŁUGOTERMINOWE

Dla podróżujących na dłużej proponujemy ubezpieczenia długoterminowe do 90, 180 lub 365 dni w bardzo atrakcyjnych cenach! Ubezpieczenie obejmuje dowolną liczbę podróży w okresie ubezpieczenia długoterminowego, z zastrzeżeniem, iż jednorazowa podróż nie może przekroczyć 45 dni.

SPORT&FUN

Ubezpieczenie Sport & FUN jest przeznaczone dla: osób łączących pasję podróżowania z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka zarówno za granicą. Zabezpieczy klienta i jego sprzęt na wypadek, gdy podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, snowboard) ulegniesz wypadkowi. Działa w sytuacji, gdy: nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni lub uniemożliwi klientowi podróżowanie lub uprawianie hobby sportowego.

Co otrzymujesz:

    * Ochronę podczas aktywności sportowych, m.in. narciarstwa, snowboardu;

    * Pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;

    * Kompleksową pomoc w podróży;

    * Wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku;

    * Ochronę cennych rzeczy: bagażu, sprzętu sportowego;

    * Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego w razie braku możliwości wykorzystania go wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; • Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.

OC SPORTOWE

Ubezpieczenie dla osób podróżujących w Polsce i za granicę prowadzących aktywne życie lub uprawiających sporty amatorsko lub wyczynowo, obejmuje: ubezpieczenie sprzętu sportowego (SR) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Proponujemy pakiety: SKI Polska i Świat oraz SPORT Polska i Świat. Pakiety ŚWIAT obejmują: , Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu narciarskiego/ sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego (limit odpowiedzialności: 84 EUR), Ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego.

GO SAFE – DLA CUDZOZIEMCÓW

Ubezpieczenie jest adresowane do Cudzoziemców podróżujących po Polsce oraz innych krajach świata oraz Polaków na stałe mieszkających poza granicami kraju, obejmujące pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, kompleksową pomoc w podróży, wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci.

KOSZTY REZYGNACJI

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji umożliwia odzyskanie do 100% poniesionych wydatków finansowych, gdy ubezpieczony będzie musiał zrezygnować z podróży lub ją przerwać z przyczyn losowych, jak np. choroba lub wypadek. Możliwość ubezpieczenia kosztów: imprezy turystycznej, rejsu, biletu podróży, przewozu, noclegu, wynajmu samochodu, najmu / czarteru jachtu, konferencji, kursu, szkolenia, warsztatu, biletu na wydarzenie kulturalne.

  • Wariant standardowy: Ochrona 100% wydatków finansowych związanych z podróżą, gdy nie będzie można wyjechać lub trzeba będzie przerwać podróż z powodu m.in.: nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci, komplikacji związanych z ciążą do 32 tygodnia, szkody w mieniu, utraty pracy a po zapłacie dodatkowej składki także z powodu zachorowania na Covid-19 i kwarantanny czy nasilenia chorób przewlekłych.
  • Wariant MAX: umożliwia dodatkowo rezygnację lub przerwanie podróży z powodu zachorowania na Covid-19 i kwarantanny, następstw chorób przewlekłych, ataku terrorystycznego, otrzymania propozycji adopcji dziecka, otrzymania powołania do rozrywek międzynarodowych.
W przypadku zainteresowania zakupem ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.